SME Startup

8 แนวคิดลงทุนทำธุรกิจและ start up อย่างไรไม่ให้เจ๊ง

Written by invest2morrow

คุณจำเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะผลักดันให้ธุรกิจที่คุณทำไม่ว่าจะเป็น Start up หรือธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้คุณอย่างยั่งยืน ดังนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้คุณหมดโอกาสลุกขึ้นมาแก้ตัวได้เลยทีเดียว 8แนวทางข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อลดโอกาสที่การลงทุนของคุณจะล้มเหลว

Spread the love

            การลงทุนทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่ในรูปแบบของธุรกิจ SMEs หรือ start up ก็ตามล้วนแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องอาศัยความตั้งใจ แรงกายและแรงใจในการทำธุรกิจเป็นอย่างมากครับ เพราะธุรกิจก็เปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งที่ล่องอยู่บนกระแสธารแห่งการแข่งขันและเจ้าของธุรกิจก็เปรียบเสมือนนายเรือที่ต้องนำพานาวาลำนี้เข้าสู่ฝั่งให้ได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะต้องพบเจออุปสรรคใด ๆก็ตาม นี้คือโลกแห่งความเป็นจริงที่ทุกธุรกิจจะต้องพบเจอ ดังนั้นการจะนำพาธุรกิจให้ยืนหยัดอยู่รอดได้นั้นนักลงทุนผู้เป็นเจ้าของจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพร้อม ๆกับต้องวางแผนและปรับตัวอยู่เสมอธุรกิจของคุณจึงจะอยู่รอด ต่อไปนี้คือคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆก่อนที่คุณจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ start up เพื่อให้เงินทุนที่คุณลงไป กำลังกายและกำลังใจของคุณผลิดอกออกผลโดยไม่เสียเปล่า ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูไปพร้อม ๆกันครับ

8 แนวคิดพิชิตการลงทุนทำธุรกิจและ start up อย่างไรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

1. จะทำธุรกิจคุณต้องเริ่มต้นจากความชอบ

            การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นต้องเริ่มจากการมีใจรักและมีความชอบต่อธุรกิจนั้น แล้วคุณจึงจะมีความสุขกับการลงมือทำธุรกิจนั้นในทุกเวลา อย่าลืมว่าการทำธุรกิจไม่เหมือนกับการทำงานประจำที่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอน เมื่อคุณคือเจ้าของธุรกิจคุณย่อมต้องแบกภาระและความรับผิดชอบที่จะต้องนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดไปให้ได้ หากคุณไม่ได้รักและชอบในสิ่งที่คุณทำจริง ๆหรือเป็นเพียงการทำตามกระแสก็มีโอกาสสูงมากที่คุณจะขาดทุนจากธุรกิจที่คุณลงทุน

2. ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องช่วยแก้ปัญหาของคนส่วนใหญ่

            ธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาของผู้คนไม่ใช่นิยามเฉพาะแต่ธุรกิจที่เรียกตัวเองว่า start up เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางอื่น ๆด้วย การที่คุณทำธุรกิจที่มุ่งตอบโจทย์และหาวิธีการแก้ปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งได้ ธุรกิจที่คุณทำก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มาก ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจลองหาปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนหนึ่งพร้อมหาวิธีการแก้ปัญหาให้แก่เขาดูแล้วธุรกิจที่คุณทำจึงจะอยู่รอด3. เรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตนบกพร่องก่อนจะเริ่มลงมือและลงทุนทำธุรกิจ

            ขั้นตอนในการทำธุรกิจยังมีประเด็นแยกย่อยอีกมากไม่ใช่เฉพาะแค่การผลิตสินค้าและบริการออกมาขายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวกับธุรกิจอีกด้วย หากคุณยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็จงหาทางศึกษาเพื่อเสริมในสิ่งที่คุณขาดครับ การไม่พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของคุณเองก้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจที่ลงทุนต้องพังทลายไปอย่างน่าเสียดาย

4. มองหาที่ปรึกษาทางธุรกิจมาช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

            การเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องยากเสมอ เพราะมีเรื่องที่คุณต้องคิดวางแผน แก้ปัญหาและเรียนรู้อยู่มากมาย ดังนั้นการหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสักคนมาช่วยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การลงทุนทำธุรกิจในช่วงแรกสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น ที่สำคัญคุณยังมีโอกาสได้แง่คิดและมุมมองดี ๆในการทำธุรกิจจากที่ปรึกษาธุรกิจที่เข้ามาช่วยเหลือคุณ

5. จะลงทุนทำธุรกิจให้รุ่งเรืองต้องรู้จักการบริหารการเงินให้เป็น

            เงินคือแหล่งทุนที่สำคัญในการใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ หากคุณไม่รู้จักการบริหารเงินทุนที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เข้มงวดหรือไร้วินัยในการจัดการด้านการเงิน ธุรกิจที่คุณลงทุนก็มีโอกาสสูงมากที่จะขาดทุนและทำให้คุณต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการลงทุนในครั้งนี้ การบริหารการเงินที่ดีคุณต้องรู้จักบริหารต้นทุน บริหารค่าใช้จ่าย บริหารภาษีที่จะเกิดขึ้นและยังรวมไปถึงการแยกกระเป๋าเงินของคุณและกระเป๋าเงินของธุรกิจออกจากกันไม่ปะปนกัน ถ้าคุณบริหารด้านการเงินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจที่คุณลงทุนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการครับ

6. กลยุทธ์ในการทำธุรกิจคือสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจ

            การลงทุนในธุรกิจใช่ว่าเพียงแค่คุณนำเงินมาลงทุนแล้วธุรกิจจะสามารถขับเคลื่อนตัวเองและสร้างผลตอบแทนให้แก่คุณได้ครับ แต่คุณต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยตัวคุณเองธุรกิจของคุณจึงจะอยู่รอด ดังนั้นการวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องทำตั้งแต่แรกเริ่มที่จะลงทุนทำธุรกิจ เพราะกลยุทธ์ที่ดีจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยชี้นำแนวทางในการทำธุรกิจให้แก่คุณและคอยตรวจสอบผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจจงอย่าลืมที่จะกำหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับการดำเนินการนั้นด้วย

7. ลงทุนทำธุรกิจไม่ใช่แค่เพียงว่าจะผลิตสินค้ามาขายอย่างไร แต่จงเรียนรู้วิธีการนำสินค้าไปขายด้วย

            จุดอ่อนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีโอกาสล้มเหลวก็คือ “เมื่อผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วไม่มีแหล่งที่จะมารองรับหรือไม่รู้จะนำสินค้านั้นไปขายอย่างไร” นั่นก็เพราะว่านักลงทุนที่หันมาทำธุรกิจส่วนใหญ่มักจะคำนึงถึงแต่การผลิตสินค้าโดยลืมนึกถึงกลไกหลังจากนั้นว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วเป็นที่รู้จักและขายได้  โดยมากคนมักลืมนึกไปถึงเรื่องการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือก็คือการทำการตลาดนั่นเอง และบางคนก็เริ่มทำการตลาดช้าเกินไปคือเมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วจึงจะเริ่มทำการตลาดให้คนรู้จัก หากคุณพลาดในเรื่องนี้คุณอาจต้องแบกรับต้นทุนในการผลิตเอาไว้จนถึงขั้นทำให้ธุรกิจที่คุณลงทุนต้องปิดตัวลงไปได้เลยทีเดียว

8. เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือหนทางที่จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะในการลงทุน

            ข้อสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่แพ้ข้ออื่น ๆก็คือ “การบริหารจัดการเมื่อธุรกิจของคุณเริ่มเติบโต” เมื่อใดที่ธุรกิจเริ่มจะขยายตัวนี่คือกับดักที่จะฉุดให้ธุรกิจที่มีประสบการณ์ไม่นานต้องล้มเหลว เพราะอารมณ์แห่งชัยชนะนั้นหอมหวานจนทำให้คนขาดการตัดสินใจที่ดีและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและทำการผลักดันธุรกิจนั้นให้เติบโตเร็วเกินไปและหันไปพึ่งพาเงินกู้จำนวนมากในการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีแผนการรองรับที่ดี เปลือกนอกที่ดูเข้มแข็งก็อาจจะเผยจุดอ่อนขึ้นมาในวันหนึ่งและนั่นเองก็คือสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจของคุณต้องล้มเหลวลงอย่างน่าเสียดาย

            การลงทุนทำธุรกิจอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับใครบางคน แต่ต้องอาศัยความละเอียดในทุก ๆขั้นตอนการดำเนินการครับ เพราะการลงมือทำธุรกิจแต่ละครั้งคุณจำเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะผลักดันให้ธุรกิจที่คุณทำไม่ว่าจะเป็น Start up หรือธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้คุณอย่างยั่งยืน ดังนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้คุณหมดโอกาสลุกขึ้นมาแก้ตัวได้เลยทีเดียว 8แนวทางข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อลดโอกาสที่การลงทุนของคุณจะล้มเหลวแล้วต้องมารู้สึกเสียใจในภายหลัง

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298