ประกันชีวิต

ข้อดีและข้อเสียของ ประกันชีวิต unit link และ ประกันชีวิต universal life

Written by invest2morrow

การทำประกันเป็นอะไรที่หลายคนไม่ชอบเหมือนเป็นการแช่งตัวเอง  และที่หลายคนเห็นอาจจะรู้สึกเบื่อการทำประกันเพราะมีคนมาขายในประกันชีวิตแบบปกติ ที่มีเพียงประกันชีวิตทั่วไปที่ไม่สร้างผลตอบแทนดีเท่าไหร่ ทำให้มีการคิดผลิตภัณฑ์ด้านประกันแบบใหม่ขึ้นในช่วง 10ปี ที่ผ่านมา คือการประกันแบบควบคู่การลงทุนโดยแบ่งออกได้  2 แบบ คือ

ประกันชีวิต universal life

คือประกันควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวเหมือนแบบตลอดชีพ ที่มีลักษณะการลงทุนควบคู่คือ ได้มีการรวมเอาการลงทุนในกองทุนรวมโดยการนำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่ง หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ไปลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันคิดว่าเหมาะสม เมื่อมีการลงซื้อประกันแบบนี้ไปแล้วจะมีรายงานจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนรวมให้ทราบเป็นระยะ ประกันแบบนี้จุดเด่นคือความยืดหยุ่น ที่สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนประกันตามช่วงอายุของผู้ทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงของแต่ละช่วงชีวิต

ข้อดีของ ประกันชีวิต universal life

1.ถ้าจ่ายเบี้ยประกันแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว จะเป็นเหมาะสำหรับผู้ทำประกันที่ไม่ชอบภาระผูกพันในอนาคต แต่ยังมีการคุ้มครองตามระยะเวลาความคุ้มครองตามที่บริษัทกำหนด

2.ถ้าเป็นจ่ายเบี้ยประกันแบบรายงวด เป็นประกันที่สามารถกำหนดระยะเวลาจ่ายเบี้ยต่อ ระยะเวลาความคุ้มครอง และมีการปรับเพิ่ม-ลดทุนประกันเองได้

3.การตอบแทนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ โดยจะมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ ที่ไม่มีความเสี่ยงที่ขาดทุนเมื่อผู้ทำประกันถือกรมธรรม์ไปจนครบสัญญา

4.เราสามารถถอนเงินจากมูลค่าเงินลงทุนที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการ โดยไม่ต้องรอครบกำหนดเหมือนกับแบบสะสมทรัพย์ อาจจะมีข้อแม้ที่การชำระเบี้ยเป็นรายงวดหรือแบบที่มีความคุ้มครองถึง 99ปี

ข้อเสีย แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์

1.การจ่ายเป็นแบบจ่ายเบี้ยครั้งเดียว ทุนประกันที่ได้จะต่ำกว่าแบบชำระเบี้ยรายงวด โดยที่ทุนประกันจะสูงกว่าเบี้ยที่จ่าย หรือมูลค่าเงินสดที่มี ไม่มากนัก การจ่ายเบี้ยประกันแบบครั้งเดียวจะเหมาะสำหรับ การออมทรัพย์มากกว่าการคุ้มครองชีวิต  

2.การจ่ายเบี้ยเป็นรายงวด เหมาะสำหรับคนที่มีเป้าหมายทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต โดยมีจุดประสงค์ที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันแบบอื่น เช่น ประกันแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น

3.การจ่ายเบี้ยครั้งเดียว เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายทำประกันเพื่อเน้นการออม และไม่รับความเสี่ยงสูงๆ และจะไม่สามารถบริหารการลงทุนเองได้ แต่ยังต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และแบบสะสมทรัพย์ทั่วไป

ประกันชีวิต unit link

           กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนชนิดหนึ่ง กล่าวคือ เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวเช่นเดียวกับแบบตลอดชีพ  มีความยืดหยุ่น โปร่งใส เหมือนกับแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  และยังมีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น จากการเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ที่ได้รับ บริษัททำการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.เบี้ยประกันส่วนของความคุ้มครอง

2.เบี้ยประกันส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.เบี้ยประกันในส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนต่างๆ

ข้อดีของ ประกันชีวิต unit link

1.มีความยืดหยุ่นสูง ต่างจากประกันชีวิตแบบดั้งเดิมทั่วไป เพราะมีอิสระสามารถเลือกเองได้ว่าอยากจ่ายเบี้ยกี่ปี (เฉพาะ RP) หรือมีความต้องการการคุ้มครองกี่ปี และสามารถปรับเพิ่ม / ลด ทุนประกันชีวิตได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต

2.สามารถเลือกถอนเงินจากมูลค่าเงินลงทุนการลงทุนในกรมธรรม์เองได้ โดยแตกต่างจากประกันแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาญเดิม ที่ได้เงินจากกรมธรรม์เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับเงินจ่ายคืน โดยจ่ายตามเงื่อนไขของแบบประกันที่ถูกกำหนดมาแล้ว

3.ให้โอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไป เพราะเราสามารถที่เลือกบริหารการลงทุนผ่านกองทุนรวมเองได้ หากมีระยะเวลาการลงทุนนาน และเราสามารถรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นได้

ข้อเสีย ประกันชีวิต unit link

1.มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ “ค่าการประกันภัย” (Cost of Insurance) มีการปรับสูงขึ้นตามอายุ ต่างจากแบบประกันทั่วไป ที่ค่าการประกันภัยจะคงที่ ผู้ที่ทำประกันที่มีอายุมากจะไม่เหมาะกับประกันแบบยูนิตลิงค์อาจจะไม่คุ้ม เพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าการประกันภัยในปีหลังๆ ที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ที่มีการลดลง

2.มีผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน  ไม่มีการการันตีว่าได้เงินคืนตามเปอร์เซ็นต์ของทุนประกัน เหมือนประกันแบบเดิม เพราะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เราเลือกลงทุนด้วยตัวเอง จึงต้องเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงและต้องรับความเสี่ยงให้ได้

3.มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ในการลงทุน  เพราะไม่อย่างนั้นหากลงทุนไปโดยไม่มีความรู้ ก็อาจทำให้เกิดผลขาดทุนที่ทำให้มูลค่าเงินลงทุนการลงทุน

สรุป

          ประกันแบบควบคู่ถือเป็นประกันที่นำเอาประกันแบบปกติผสมกับการลงทุนโดยสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาทำประกันโดยฉีกจากกฎเดิมๆของประกัน อาจจะเรียกได้ว่า “ประกันที่ไม่ใช่ประกันชีวิต”

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298