การลงทุน

Charlie Munger แนะวิธีลงทุนให้ทำกำไรในทุกตลาด

Written by invest2morrow

Charlie Munger แนะวิธีลงทุนให้ทำกำไรในทุกตลาด

Charlie Munger นักลงทุนและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงของ Warren Buffett มักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการเงิน ปรัชญาและกลยุทธ์การลงทุนของเขามีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของเขา และยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจสำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจจำนวนนับไม่ถ้วน แนวทางการลงทุนของ Munger มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญา ความมีเหตุผล และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์ ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนของ  Munger วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และสำรวจว่ากลยุทธ์เหล่านี้มีส่วนช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งได้อย่างไร

ความคิดของ Munger

1.1. โมเดลทางจิต

หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของ Charlie  คือแนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองทางจิต Munger เชื่อว่าเพื่อที่จะตัดสินใจลงทุนได้สำเร็จ เราต้องพัฒนากรอบการทำงานที่กว้างขวางของแบบจำลองทางจิตที่ได้มาจากสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบจำลองทางจิตเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อน และทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลดีขึ้น

Munger มักกล่าวถึงความสำคัญของการมี “โครงตาข่ายของแบบจำลองทางจิต” ตาข่ายนี้เป็นชุดของแนวคิดและกรอบการทำงานที่สัมพันธ์กันซึ่งให้มุมมองที่หลากหลายของโลก ด้วยการใช้แบบจำลองทางจิตที่หลากหลาย นักลงทุนสามารถมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับแรงผลักดันในตลาดการเงิน และคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

1.2. พลังของการคิดแบบสหสาขาวิชาชีพ

ความสำเร็จในการลงทุนของ Munger ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของเขาในการคิดข้ามสาขาวิชาต่างๆ เขาสนับสนุนให้นักลงทุนไม่เพียงแต่ศึกษาด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตวิทยา ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ด้วย เมื่อทำเช่นนั้น เราจะได้รับมุมมองที่กว้างขึ้น และระบุโอกาสและความเสี่ยงที่ผู้ที่มีจุดมุ่งเน้นที่แคบกว่าอาจถูกมองข้าม

Munger มักเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็น “เครื่องจักรแห่งการเรียนรู้” เขาแนะนำว่าบุคคลควรพยายามขยายความรู้ของตนอย่างต่อเนื่องและปลูกฝังแนวทางการแก้ปัญหาแบบสหสาขาวิชาชีพ กรอบความคิดนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

2.1. ขอบของความปลอดภัย

หลักการสำคัญประการหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของ Charlie คือแนวคิดเรื่อง “margin of safety” หลักการนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Warren Buffett หุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการซื้อสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก การทำเช่นนี้ นักลงทุนจะสร้างเกราะป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา

Munger เชื่อว่าส่วนต่างของความปลอดภัยให้ความคุ้มครองและลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินทุนถาวร แนวทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านลบเมื่อตัดสินใจลงทุนด้วย

2.2. มุมมองระยะยาว

Munger สนับสนุนมุมมองระยะยาวในการลงทุน เขาเชื่อว่าตลาดหุ้นมักจะประพฤติตนไร้เหตุผลในระยะสั้น แต่มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานพื้นฐานของธุรกิจในระยะยาว มุมมองนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถขจัดความผันผวนของตลาดและรับประโยชน์จากการรวมผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไป

การลงทุนของ Munger ซึ่งมักถือครองมานานหลายทศวรรษ เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อแนวทางระยะยาว เขาเชื่อว่าการคิดระยะสั้นอาจเป็นอันตรายต่อความสำเร็จทางการเงินของตนได้ และนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับมูลค่าที่ยั่งยืนของการลงทุนมากกว่าความผันผวนของราคาในระยะสั้น

 วงกลมแห่งความสามารถ

3.1. รู้สิ่งที่คุณไม่รู้

Munger เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้ข้อจำกัดของตนเอง และอยู่ภายใน “วงจรแห่งความสามารถ” เขาเชื่อว่านักลงทุนควรตัดสินใจเฉพาะในส่วนที่พวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่านั้น ด้วยการหลีกเลี่ยงพื้นที่แห่งความไม่รู้ นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

แนวทางของ Munger สนับสนุนให้นักลงทุนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับว่าขาดความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุน แนวคิดนี้ป้องกันความมั่นใจมากเกินไปและช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

3.2. การขยายวงกลม

แม้ว่าการอยู่ในแวดวงความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ Munger ยังแนะนำด้วยว่านักลงทุนควรพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะขยายความรู้และความสามารถของตน ด้วยการค่อยๆ ขยายวงกว้างขึ้น นักลงทุนจะสามารถเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น

ประสบการณ์ของ Munger ในสาขาต่างๆ รวมถึงกฎหมายและจิตวิทยา แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของวงจรความสามารถที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แนวทางนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุโอกาสและความเสี่ยงที่ผู้ที่มีมุมมองที่จำกัดอาจไม่ชัดเจน

ความมีเหตุผลและจิตวิทยาพฤติกรรม


4.1. การเอาชนะอคติทางปัญญา

Munger เป็นผู้แสดงความเข้าใจและการเอาชนะอคติทางความคิดที่สามารถทำให้การตัดสินใจและการตัดสินใจคลุมเครือได้ เขาเชื่อว่านักลงทุนควรตระหนักถึงอคติทั่วไป เช่น อคติในการยืนยัน การยึดหลัก และความมั่นใจมากเกินไป ด้วยการตระหนักถึงอคติเหล่านี้ นักลงทุนจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและเป็นกลางมากขึ้น

Munger มักอ้างจิตวิทยาของการตัดสินผิดเพื่ออ้างอิงถึงหลายวิธีที่อคติทางการรับรู้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี เขาสนับสนุนให้นักลงทุนพัฒนากลยุทธ์เพื่อต่อต้านอคติเหล่านี้ เช่น การแสวงหาความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย และใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

4.2. การผกผัน

แบบจำลองทางจิตที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่งที่ Munger ส่งเสริมคือการผกผัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองปัญหาจากมุมมองที่ตรงกันข้าม เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดหรือไม่ควรทำ นักลงทุนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้วิธีผกผันของ Munger เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของเขาในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและหลีกเลี่ยงกับดักทั่วไปที่ดักจับนักลงทุนที่มีวินัยน้อยกว่า แนวทางนี้ช่วยให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ความสำคัญของความอดทน

5.1. หลีกเลี่ยงความคิดฝูง

Munger แนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความคิดแบบฝูงสัตว์ที่มักครอบงำตลาดการเงิน เขาให้เหตุผลว่าการติดตามแนวโน้มยอดนิยมและความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าสามารถนำไปสู่ภาวะฟองสบู่เก็งกำไรและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินไป แต่เขาแนะนำว่านักลงทุนควรรักษามุมมองที่เป็นอิสระและเต็มใจที่จะต่อต้านฝูงชนเมื่อจำเป็น

การลงทุนของ Munger ในโอกาสที่ขัดแย้งกัน เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำในช่วงที่ตลาดตกต่ำ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการอดทนและการคิดที่ขัดแย้งกัน ด้วยการต่อต้านการกระตุ้นให้ติดตามฝูงชน นักลงทุนมักจะพบโอกาสที่มีโปรไฟล์ผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีกว่า

5.2. เวลาอยู่ในตลาด

ความสำเร็จในระยะยาวของ Munger ในฐานะนักลงทุนเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของความอดทน เขาเชื่อว่าเวลาในตลาดมีความสำคัญมากกว่าจังหวะของตลาด ด้วยการถือครองเงินลงทุนเป็นระยะเวลานาน ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนทบต้นและรับมือกับความผันผวนของตลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ความมุ่งมั่นของ Munger ในการลงทุนระยะยาวทำให้เขาได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งตลอดหลายทศวรรษ เขาเน้นย้ำว่าการพยายามจับเวลาตลาดหรือทำการซื้อขายบ่อยครั้งสามารถนำไปสู่ต้นทุนการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนโดยรวมที่ลดลง

การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

 

6.1. การประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway

ลักษณะพิเศษประการหนึ่งบนเส้นทางการลงทุนของ Charlie คือความมุ่งมั่นของเขาในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เขาและวอร์เรน บัฟเฟตต์มีชื่อเสียงจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ Berkshire Hathaway ซึ่งพวกเขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ตอบคำถาม และหารือเกี่ยวกับปรัชญาการลงทุนของพวกเขา

ความเต็มใจของ Munger ที่จะมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้นและสาธารณชนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเขาในความสำคัญของความโปร่งใสและการให้ความรู้ในกระบวนการลงทุน การประชุมเหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำความเข้าใจกรอบความคิดและกลยุทธ์ของ Munger

6.2. การปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง

อาชีพการลงทุนของ Munger ครอบคลุมหลายทศวรรษ ในระหว่างที่เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่เขาก็ยังคงปรับตัวและเปิดกว้างต่อแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆ ความสามารถในการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวของเขา

ความสามารถของ Munger ในการเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว และการปรับแนวทางของเขาให้เหมาะสม ถือเป็นตัวอย่างสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดการเงิน

บทสรุป Charlie Munger แนะวิธีลงทุนให้ทำกำไรในทุกตลาด

กลยุทธ์การลงทุนของ  Munger เป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของความมีเหตุผล ความอดทน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเน้นย้ำถึงโมเดลทางจิต หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และจิตวิทยาพฤติกรรมของเขาได้มอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ด้วยการทำตามผู้นำของ Munger และผสมผสานภูมิปัญญาของเขาเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง แต่ละบุคคลจะสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางการเงินในโลกที่ไม่อาจคาดเดาได้

ในโลกแห่งการคิดระยะสั้นและความวุ่นวายของตลาด หลักการที่ยั่งยืนของ Charlie  ทำหน้าที่เป็นแนวทางเหนือกาลเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการกับความซับซ้อนของการลงทุนและการเงิน ในฐานะนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มุ่งมั่น เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเขา พัฒนาแบบจำลองทางจิตของเราเอง และมุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย และอดทน

กลยุทธ์การลงทุนของ Charlie Munger เป็นแบบพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จที่ยืนหยัดมาโดยตลอด และยังคงสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้แก่นักลงทุนรุ่นต่อรุ่น

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298