กองทุน

7 แนวคิดการลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรไม่ให้เจ๊ง

Written by invest2morrow

หากมีความสามารถในการลงทุนมากพอให้หันไปลงทุนด้วยตนเองดีกว่าการฝากอนาคตทางการเงินไว้ในมือของผู้อื่นอย่างการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมอาจจะมีความง่ายกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นในแง่ที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงไปศึกษาสินทรัพย์แต่ละตัวด้วยตัวคุณเอง

Spread the love

สำหรับนักลงทุนทั่วไปหากพูดถึง “กองทุนรวม” ทุกคนย่อมรู้จักเป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอาจจะรู้จักแต่เพียงกองทุนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็น LTF และ RMF ทั้ง ๆ ที่ยังมีกองทุนรวมอีกมากมายหลายกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ไม่แพ้สินทรัพย์ชนิดอื่นครับ “กองทุนรวม” จริง ๆ แล้วก็คือกลุ่มคนที่นำเงินมาลงทุนร่วมกันโดยผ่านผู้จัดการกองทุนซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการเงินกองนั้นให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของเงินลงทุน ซึ่งนักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้และจะได้หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนเพื่อยืนยันสิทธิ์นั้น แม้การลงทุนในกองทุนรวมนักลงทุนอาจไม่ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของกองทุนรวมอย่างใกล้ชิดมากนักและสามารถรับผลตอบแทนที่ดีได้ก็ตาม แต่ก็มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมเช่นกัน ในบทความนี้เรามีแนวคิดที่เป็นประโยชน์หากคุณคิดจะลงทุนในกองทุนรวมมาฝากครับ

7 แนวคิดในการลงทุนในกองทุนรวม : ลงทุนอย่างไรจึงจะสร้างผลตอบแทนได้อย่างที่ต้องการ

1. ต้องรู้จักว่า กองทุนรวมแต่ละชนิดเขาลงทุนอะไรบ้าง

            จริง ๆ แล้วประเภทของกองทุนรวมไม่ได้มีแต่เฉพาะกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว เพราะมีกองทุนอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันหรือทองคำ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และยังรวมไปถึงกองทุนผสมและกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมคุณต้องถามตัวเองให้ได้ว่าพร้อมจะรับความเสี่ยงได้เพียงใด เพราะกองทุนแต่ละกองมีความเสี่ยงไม่เท่ากันและที่สำคัญต้องรู้ว่ากองทุนที่คุณสนใจเป็นกองทุนประเภทใดและลงทุนในอะไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถหาได้จากหนังสือชี้ชวนการลงทุนครับ

2. ดู PERFORMANCE ย้อนหลังเพื่อตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา

            การจะเลือกซื้อกองทุนรวมสักกองเพื่อลงทุนอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณจำเป็นต้องค้นหาก่อนการตัดสินใจลงทุนก็คือ “performance” ของกองทุนหรือผลการดำเนินการย้อนหลังครับ ข้อมูลนี้จะบอกได้ว่ากองทุนที่คุณสนใจมีประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อคุณจะสามารถคาดคะเนผลงานในอนาคตได้ครับ แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่สามารถบอกถึงการบริหารกองทุนในอนาคตได้ 100% ก็ตาม แต่ก็ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนอย่างที่คุณต้องการได้ครับ การดู performance ของกองทุนรวมคุณสามารถหาดูได้ตามเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องกองทุนรวมหรืออาจไปดูที่ siamchart.com ก็ได้เช่นกัน

3. อย่าเลือกซื้อกองทุนเพราะความสะดวกสบาย

            ผลตอบแทนในการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายในการซื้อกองทุน เพราะฉะนั้นอย่าเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว เพราะยังมีกองทุนรวมอีกจำนวนไม่น้อยที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้นก่อนจะตัดสินในลงทุนในกองทุนรวมคุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเลือกลงทุนจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนครับ เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างที่คุณต้องการ

4. หมั่นตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนไว้เป็นระยะ

            แม้การลงทุนในกองทุนรวมจะเหมาะสำหรับผู้ที่อยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าติดตามการลงทุนหรือไม่มีความชำนาญในการลงทุนก็ตามแต่กระนั้นคุณเองก็ต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่คุณลงทุนอยู่เป็นระยะ ๆ ครับ คุณต้องไม่ลืมเป้าหมายในการได้รับผลตอบแทนที่ต้องการ หากเห็นแล้วว่าผลการดำเนินการของกองทุนนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิด คุณอาจต้องพิจารณาขายหรือสับเปลี่ยนไปยังกองทุนที่มีผลการดำเนินการที่ดีกว่า

5. รู้จักการลงทุนแบบ DCA เพื่อกระจายความเสี่ยง

            DCA (Dollar Cost Average) คือการกระจายความเสี่ยงของราคาโดยการแบ่งเงินเป็นก้อนเล็ก ๆ และเข้าซื้อสินทรัพย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน เพราะว่าในโลกแห่งการลงทุนคุณไม่อาจเข้าลงทุนในช่วงราคาที่คุณต้องการได้เสมอ วิธีการ DCA จึงถูกคิดขึ้นมาเพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของราคานั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและมีโอกาสที่จะขาดทุนมากขึ้น ลองศึกษาการลงทุนในแบบ DCA เพื่อกระจายความเสี่ยงนั้นครับ

6. อย่าซื้อกองทุนรวมเพราะคาดหวังแค่การลดหย่อนภาษี

            นี้เป็นหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับผู้ที่ซื้อกองทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์เฉพาะการนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว แม้ว่าคุณจะสามารถประหยัดภาษีไปได้ แต่การไม่คำนึงถึง performance ของ กองทุนหรือไปเลือกเอา กองทุนที่บริหารจัดการไม่เก่ง ผลเสียที่คุณต้องขาดทุนอาจจะไม่คุ้มค่ากับภาษีที่คุณประหยัดได้เลยแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเลือกกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีลองคำนึงถึงผลการดำเนินการของกองทุนดูสักนิดแล้วคุณจะได้รับประโยชน์ถึง 2 ต่อครับ

7. วางกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเอง

            ก่อนการลงทุนทุกครั้งคุณต้องกำหนดเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจนว่าคุณมีเป้าหมายอย่างไร เช่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ หรือเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตเพราะเป้าหมายที่แตกต่างกันนั่นย่อมหมายถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนที่แตกต่างกันไปด้วย การลงทุนในกองทุนรวมก็เช่นกันที่คุณต้องวางแผนวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้แล้วเลือกกระจายความเสี่ยงลงไปในกองทุนประเภทต่าง ๆ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับ   

            มีคำกล่าวจากหลาย ๆคนว่า หากมีความสามารถในการลงทุนมากพอให้หันไปลงทุนด้วยตนเองดีกว่าการฝากอนาคตทางการเงินไว้ในมือของผู้อื่นอย่างการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมอาจจะมีความง่ายกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นในแง่ที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงไปศึกษาสินทรัพย์แต่ละตัวด้วยตัวคุณเอง เพียงแค่อาศัยการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนเท่านั้น แต่กระนั้นการคอยติดตามผลการดำเนินการของกองทุนรวมก็ยังเป็นสิ่งที่คุณต้องติดตามควบคู่ไปกับการวางแผนในการลงทุนให้ดีครับ แล้วการลงทุนในกองทุนรวมก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่คุณได้ไม่แพ้การลงทุนในสินทรัพย์อื่นเช่นกัน

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298