หุ้น

หุ้น Sabuy ทำอะไร ? หุ้น Sabuy น่าซื้อไหม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหุ้น Sabuy

Written by invest2morrow

หุ้น Sabuy ทำอะไร ? หุ้น Sabuy น่าซื้อไหม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหุ้น Sabuy

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มแรกบริษัทให้บริการด้านระบบตู้เติมเงิน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจ ด้วยความต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology) ที่มีระบบ Ecosystem ของตัวเองที่ครบวงจรและครอบคลุมที่สุด

SABUY Ecosystem

ปัจจุบัน SABUY ได้สร้างระบบนิเวศต่างๆ ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลักคือ Connext, Enterprise & Life, Payments & Wallet, Financial Inclusion, InnoTainment and Venture

กลุ่มธุรกิจ Connext

หุ้น Sabuy ทำอะไร

ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม กลุ่มธุรกิจที่นำช่องทางสินค้าและบริการที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Connext มาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจ Enterprise & Life

ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจที่รวบรวมสินค้าและบริการ ภายใต้แนวคิด SABUY Life around the clock เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน

กลุ่มธุรกิจ Payments & Wallet

ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Payment Platform ไม่ว่าจะ cash หรือ cashless และมีเป้าหมายในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านความสะดวกสบายของการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย


ธุรกิจเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าและชุมชนเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ การชำระค่าบริการต่างๆ

กลุ่มธุรกิจ InnoTainment


ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย กลุ่มธุรกิจ InnoTainment ถูกพัฒนาขึ้นโดยผสมผสาน Innovation และ Entertainment เข้าไว้ด้วยกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย

กลุ่มธุรกิจ Venture


ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน มีเป้าหมายในระดมทุนเพื่อการเข้าลงทุนกับผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
เปิดบัญชีเทรด bitkub ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3fLjDtU
เปิดบัญชีเทรด Satangpro ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3i2Kgf2
เปิดบัญชีเทรด Bitaza ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3vEpNSK
เปิดบัญชีเทรด Binance ตามลิ้งค์นี้นะครับ
👉 https://bit.ly/3pIPkb0

ติดตามความรู้ ข่าวสารการลงทุน / ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

👉  Invest2Morrow ลงทุนเพื่ออนาคต

Spread the love

About the author

invest2morrow

เว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับการ "ลงทุน" สำหรับมือใหม่ และข่าวสารการลงทุนทั่วโลก
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0926565298